U petak 15. siječnja, u 18:00 sati izvučeni su dobitnici nagradne igre ” SHOPPINGIRAJ I VOZI!”.

Sretni dobitnici su :

 1. NAGRADA – skuter  LIBERTY IGET 50 SPORT E4  + CRODUX kartica za gorivo – 5 000 kn – SANDRA KRVARIĆ, POŽEGA
 2. NAGRADA – električni romobil Xiaomi MI – Pro 2 – MARKO DIDOVIĆ, ZAGREB
 3. NAGRADA – bicikl X Fact Cross Sport – LEON ZUBAK, DARUVAR

Čestitamo svim dobitnicima i zahvaljujemo svima ostalima na sudjelovanju!

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), W.D.P. d.o.o.,
Domovinskog rata 29/B, 21 000 Split, OIB: 91374020921, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE ” SHOPPINGIRAJ I VOZI!”

Čl.1.

Ovim pravilima se uređuje način provođenja nagradne igre pod nazivom “ Shoppingiraj i vozi!“, koju priređuje W.D.P. d.o.o.,
Domovinskog rata 29/B, 21 000 Split, OIB: 91374020921.

Čl.2.

Svrha priređivanja nagradne igre je poticanje kupaca na povećanu kupnju robe u prodavaonicama u trgovačkom centru Požega Shopping Capitol.

Čl.3.

Nagradna igra iz čl. 1 ovih pravila traje od 9. prosinca 2020. godine do 10. siječnja 2021. godine do 10:00 sati.

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi hrvatski državljani koji u dolje navedenim prodavaonicama i ugostiteljskom objektu unutar trgovačkog centra
Požega Shopping Capitol kupe robu.

U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji u spomenutom razdoblju u dolje navadenim trgovinama i ugostiteljskom objektu trgovačkog centra Požega Shopping Capitol, Osječka ul. 10, 34000, Požega obave kupovinu, tj. ostvare račun u minimalnoj vrijednosti od 100 kuna. Prilikom kupovine u trgovinama i ugostiteljskom objektu trgovačkog centra Požega Shopping Capitol koji sudjeluju u nagradnoj igri, kupac na blagajni dobiva račun i kupon na koji upisuje svoje podatke i broj računa.

Prodavaonice i ugostiteljski objekt trgovačkog centra Požega Shopping Capitol koji sudjeluju u nagradnoj igri su sljedeći:

Intersport,
Spar,
Bipa,
Tutto Bene,
Pepco
TEDi

Kupon kupac stavlja u kutiju u prizemlju trgovačkog centra Požega Shopping Capitol.

Na kuponu kupac treba ispuniti:

– ime i prezime

– adresu i mjesto stanovanja

– broj mobitela i e-mail adresu

– datum rođenja

– broj računa

U slučaju da je dobitnik nagrade maloljetna osoba, za uručenje nagrade potrebna je pismena izjava roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika o prihvatu nagrade.

U slučaju da je dobitnik izvučen dva ili više puta, priznaje mu se isključivo prva nagrada za koju je izvučen te se ponavlja izvlačenje dobitnika za nagradu koja je po redu.

U igri ne mogu sudjelovati radnici tvrtki uključenih u organizaciju igre (W.D.P. d.o.o. i Loznica d.o.o. i trgovina u sklopu centra Požega Shopping Capitol).

Čl.4.

Nagradni fond igre se sastoji od slijedećih nagrada:

 1. NAGRADA – skuter LIBERTY IGET 50 SPORT E4  -17 000,00 kn + CRODUX kartica za gorivo -5 000 kn
 2. NAGRADA – električni romobil Xiaomi MI – Pro 2 – 4 399,00 kn
 3. NAGRADA – bicikl X Fact Cross Sport – 2 999,00 kn

PDV je uključen u cijenu.

 

UKUPAN BROJ NAGRADA

3

UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADA

29.398,00kn

IZNOS UPLATE CRVENOM KRIŽU

1.469,90 kn

 

Dobici u nagradnim igrama su u robi, te se robne nagrade ne mogu zamijeniti za novac. Trošak osiguranja i registracije skutera snosi dobitnik.

Čl.5.

Ukupan fond nagradne igre iznosi 29.398,00 kn.

5% od ukupnog fonda nagrada (1.469,90 kn) je uplaćeno na žiro-račun Crvenog križa.

Čl.6.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranici www.pzsc.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Čl.7.

Organizator se obvezuje da će prije početka nagradne igre na web stranici www.pzsc.hr objaviti predmetna pravila s nagradnim fondom uz obvezno navođenje klase i urudžbenog broja pod kojim je i odobrena suglasnost za provođenje igre.

Čl.8.

Izvlačenje dobitnika nagrada obavit će se 15. siječnja 2021. godine u 18:00 sati u trgovačkom centru Požega Shopping Capitol.

Nagrade će se izvlačiti sljedećim redosljedom:

 1. NAGRADA – bicikl X Fact Cross Sport
 2. NAGRADA – električni romobil Xiaomi MI – Pro 2
 3. NAGRADA – skuter IGET 50 SPORT E4 + CRODUX kartica za gorivo

Izvlačenje dobitnika obaviti će tročlano povjerenstvo, sastavljeno od zaposlenika priređivača.

Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan predočiti osobnu iskaznicu s kojom dokazuje da je dobitnik te je obavezan potpisati Sporazum o preuzimanju nagrada.

Čl.9.

Povjerenstvo iz prethodnog članka o izvlačenju vodi zapisnik u koji unosi:

 1. Mjesto i vrijeme izvlačenja
 2. Ukupan broj podijeljenih kupona
 3. Način izvlačenja dobitnika
 4. Ime dobitnika s njegovom adresom i nagradu koju je dobitnik osvojio.
 5. Klasa i urudžbeni broj, te datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija.
 6. Naziv web stranice na kojoj su objavljena pravila nagradne igre, te datum njihove objave.

Zapisnik iz st. 1 ovog članka potpisuju svi članovi povjerenstva.

Zapisnik o izvlačenju čuva se tri (3) godine.

Čl.10.

Rezultati izvlačenja objavit će se na web stranici www.pzsc.hr, najkasnije osmog dana od dana izvlačenja dobitnika.

Osim obavijesti iz stavka 1. ovog članka, dobitnici će ujedno biti telefonski i pisanim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi i o načinu i mjestu preuzimanja nagrada, sve u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.

Čl.11.

Dobitnici nagrade mogu osobno podići u zgradi trgovačkog centra Požega Shopping Capitol u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

U slučaju da dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane Priređivača biti predana trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

Čl.12.

U slučaju da dobitnici ne preuzmu dobivene nagrade u roku navedenom u čl. 11., Priređivač će ih ponovno pisanim putem obavijestiti o dobitku i pozvati ih da u roku od 15 dana od primitka takve obavijesti preuzmu dobivene nagrade. Ukoliko dobitnici ni u naknadnom roku ne preuzmu nagradu, gube pravo na istu.

Čl. 13.

Ukoliko nagradni fond iz članka 4. nakon završetka nagradne igre ne bude podijeljen (sudionici nisu preuzeli nagradu nakon isteka roka za podizanje nagrada,
nije se prijavilo dovoljno sudionika za sudjelovanje u nagradnoj igri ili dr. razlozi), priređivač W.D.P. d.o.o., će nepodijeljeni iznos prodati na javnom natječaju,
a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada propisanim u čl. 11. ovog pravilnika.

Čl. 14.

U nagradnoj igri priređivač W.D.P. d.o.o., Domovinskog rata 29/B, 21 000 Split, OIB: 91374020921, kao voditelj obrade, obrađuje osobne podatke sudionika Nagradne igre koje je pridobio u skladu s Pravilima nagradne igre »Shoppingiraj i vozi « objavljenim na web stranici www.pzsc.hr temeljem izričitih privola sudionika.

Sudionici u Nagradnoj igri daju privolu priređivaču da obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika u skladu sa propisima s područja zaštite osobnih podataka. Priređivač jamči obradu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

Sudionici u Nagradnoj igri izričito su suglasni da Priređivač može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće svrhe:

– provedba Nagradne igre u svim oblicima;

– kontaktiranja sudionika putem telefona radi obavijesti o dobitku

– nagrade i dostavi nagrade;

– objava imena i prezimena dobitnika nagrada na web-stranici www.pzsc.hr

Ako sudionik ne pristane na prikupljanje svojih osobnih podataka, sudjelovanje u Nagradnoj igri nije moguće.

Osobni podaci sudionika i dobitnika koji se obrađuju u ovoj nagradnoj igri su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta i broj telefona, fotografije I video zapis sudionika I dobitnika.

Priređivač se obvezuje da će prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe te da će se, ako obradu osobnih podataka bude provodila druga fizička ili pravna osoba u njegovo ime, Priređivač koristiti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima propisa na snazi u Republici Hrvatskoj i da se njome osigurava zaštita prava sudionika i dobitnika Nagradne igre.

Dobiveni osobni podaci pohranjuju se samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najviše za razdoblje od 60 dana nakon završetka Nagradne igre, ukoliko sam sudionik ne povuče pristanak i zatraži brisanje svojih podataka.
Nakon isteka roka pohrane Priređivač će osobne podatke izbrisati.

Sudionik Nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri.

Vezano za osobne podatke, sudionik ima sljedeća prava, kako je to propisano odredbama propisa na snazi u Republici Hrvatskoj:

– Pravo na pristup osobnim podacima,

– Pravo na ispravak osobnih podataka,

– Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,

– Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,

– Pravo na prenosivost osobnih podataka,

– Pravo na prigovor,

– Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava vezano za osobne podatke u pisanom obliku moguće je uputiti na adresu elektroničke marketing@capitolpark.eu ili poštom na adresu W.D.P. d.o.o., Domovinskog rata 29/B, 21 000 Split s naznakom: „GDPR“.

Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da preuzimanjem nagrade odnosno potpisom izjave o preuzimanju nagrade, daju svoju izričitu privolu da se njihovi osobni podaci: ime, prezime, adresa te fotografije i video materijal mogu od strane Priređivača koristiti te objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika, a u svrhu promocije trgovačkog centra Požega Shopping Capitol.

Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da je cjelokupan gore spomenuti materijal vlasništvo Priređivača te se obvezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema organizatoru s osnove prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Čl. 15.

U slučaju spora između organizatora i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

 

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/555

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 24. studenog 2020